O MNIE


Paweł Kiełpiński
Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych - X Pracownia Rzeźby (dawniej II Pracownia Tkaniny Artystycznej) prof. Andrzeja Banachowicza. 

Ur. w 1969 r. w Poznaniu. W latach 1989 – 1994 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Wychowania Plastycznego. W 1994 r. uzyskał dyplom magistra sztuki z zakresu Wychowania Plastycznego i Tkaniny Artystycznej w Pracowni Tkaniny Artystycznej Prof. Andrzeja Banachowicza. Od 1994 r. laborant, następnie od 1995 r. asystent w II Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Andrzeja Banachowicza na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuki Plastyczne. W 2011 r. uzyskał tytuł Doktora Habilitowanego. Od 2011 r. członek Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP. Od 2012 wybrany Prodziekanem Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.

Tworzy w dziedzinie tradycyjnej i szeroko rozumianej tkaniny artystycznej, malarstwa, rzeźby oraz ilustracji i fotografii. Zajmuje się też zawodowo projektowaniem graficznym, reklamą oraz oprawa graficzną imprez okolicznościowych i scenografią. W latach 1995-2000 Ilustrował książki i projektował okładki dla kilku Wydawnictw, min: Podsiedlik Raniowski i Spółka, Oficyna Wydawnicza G&P. Od 1997r. prowadzi własną działalność gospodarczą Studio Promocji Foltext'97. Od 2008r. współpracuje z bankiem zdjęć i ilustracji Shutterstock (Nowy Jork).

Wystawy indywidualne :
1993  Aula PWSSP w Poznaniu - instalacja
1998  UAM w Poznaniu Collegium Maius- tkanina artystyczna, obiekty
2002  "Galeria 99" Śrem - tkanina artystyczna
2002  "Galeria Polony" Poznań - tkanina artystyczna
2004  "Anatomia Przestrzeni" ASP Poznań - tkanina artystyczna, instalacja
2005  Prezentacja Prac w ETC Swarzędz - tkanina artystyczna, instalacja
2009  Galeria "Rogatka" - Radom - tkanina artystyczna, instalacja
2011  Galeria Miejska w Mosinie "Powierzchnie Przestrzeni" - tkanina artystyczna, instalacja
2015  Nowa Gazownia Poznań "Pomniki Nomadów" - tkanina artystyczna, instalacja

Udział w ważniejszych wystawach:
1991  Dom Kultury w Gnieźnie -  malarstwo
1992  Tydzień Młodej Sztuki CK Zamek  w Poznaniu - malarstwo
1992  BWA Sopot - malarstwo 
1997  Wystawa Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań "Inny Śląsk" Galeria Sztuki
          A i K Mazik Tarnowskie Góry
1998  V Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
1998  VII Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej Łódź
1999  "Ogród" ogólnopolska wystawa towarzysząca Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude
           Mater w Częstochowie
1999  udział w warsztatach tkackich ASP Warszawa
2000  "Galeria Prezydencka" Warszawa
2002  "Psalm Radości, Psalm Nadziei" ogólnopolska wystawa towarzysząca Festiwalowi
           Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2002  "Góra Obłok" Częstochowa
2003  II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Trójmiasto
2003  „Ławki Artystyczne”- 750-Lecie Lokacji Poznania
2004  VII Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
2004  "Ornat paschalny nowa wizja artystyczna" ogólnopolska wystawa w Galerii u Jezuitów
           Poznań
2006  Wystawa II Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań - Galeria Miejska w Mosinie
2007  IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto
2007  VIII Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
2007  X Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej Łódź
2009  "A arcydzieło jest w Muzeum" wystawa II Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań
          Muzeum Narodowe w Poznaniu
2009  V Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Eko Balt – Gdynia
2010  XIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej "Cyberfoto 2010" Częstochowa
2010  IV Biennale Sztuki - Tożsamość - Poznań 2010
2010  „Obraz i Forma w Teorii i Praktyce” Wystawa Prac Pedagogów UAP Wydz Rzeźby 
          Instytut Stomatologii w Poznaniu
2010 13 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2010
2010  Wystawa Katedry Działań Przestrzennych UAP "preMedytacje" "Gesty" BWA Bielsko
          Biała
2010  III Międzynarodowy Festiwal Sztuki "Struktury Powiązań" Tkanina Artystyczna
          Transformacje Kraków
2011  preMedytacje - „Pamięć” w Muzeum Historii Katowic
2011  Wystawa Studentów X Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Banachowicza Galeria
         „Pentagon” Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej.
2011  Kolekcja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Galeria Akademicka na Wydziale  
          Nauk Społecznych UAM w Poznaniu

nagrody i wyróżnienia:

2010  XI Międzynarodowe Triennale Tkaniny - Łódź 2010 - Nagroda Fundacji Akapi -
          najlepszy debiut za pracę „Szklany".

2007  VII Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 07 -
          wyróżnienie za pracę "6000cm3 leśnego pejzażu".

2007  IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto 2007 -
          Nagroda Miasta Sopotu za pracę "0,5m3 pejzażu". 

2003  II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto 2003 - 
          wyróżnienie za pracę "Anatomia Przestrzeni".