WAŻNIEJSZE WYSTAWY

Wystawy indywidualne :
1993  Aula PWSSP w Poznaniu - instalacja
1998  UAM w Poznaniu Collegium Maius- tkanina artystyczna, obiekty
2002  "Galeria 99" Śrem - tkanina artystyczna
2002  "Galeria Polony" Poznań - tkanina artystyczna
2004  "Anatomia Przestrzeni" ASP Poznań - tkanina artystyczna, instalacja
2005  Prezentacja Prac w ETC Swarzędz - tkanina artystyczna, instalacja
2009  Galeria "Rogatka" - Radom - tkanina artystyczna, instalacja
2011  Galeria Miejska w Mosinie "Powierzchnie Przestrzeni" - tkanina artystyczna, instalacja
2015  Nowa Gazownia Poznań - "Pomniki Nomadów" - tkanina artystyczna, instalacja

Udział w ważniejszych wystawach:
1991  Dom Kultury w Gnieźnie -  malarstwo
1992  Tydzień Młodej Sztuki CK Zamek  w Poznaniu - malarstwo
1992  BWA Sopot - malarstwo 
1997  Wystawa Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań "Inny Śląsk" Galeria Sztuki 
          A i K Mazik Tarnowskie Góry
1998  V Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
1998  VII Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej Łódź
1999  "Ogród" ogólnopolska wystawa towarzysząca Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude
           Mater w Częstochowie
1999  udział w warsztatach tkackich ASP Warszawa
2000  "Galeria Prezydencka" Warszawa
2002  "Psalm Radości, Psalm Nadziei" ogólnopolska wystawa towarzysząca Festiwalowi
           Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2002  "Góra Obłok" Częstochowa
2003   II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Trójmiasto
2003  „Ławki Artystyczne”- 750-Lecie Lokacji Poznania
2004   VII Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
2004  "Ornat paschalny nowa wizja artystyczna" ogólnopolska wystawa w Galerii u
          Jezuitów  Poznań
2006  Wystawa II Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań - Galeria Miejska w Mosinie
2007  IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto
2007  VIII Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej Łódź
2007  X Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej Łódź
2009  "A arcydzieło jest w Muzeum" wystawa II Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP  
          Poznań  - Muzeum Narodowe w Poznaniu
2009  V Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Eko Balt – Gdynia
2010  XIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej "Cyberfoto 2010" Częstochowa
2010  IV Biennale Sztuki - Tożsamość - Poznań 2010
2010  „Obraz i Forma w Teorii i Praktyce” Wystawa Prac Pedagogów UAP Wydz Rzeźby 
           Instytut Stomatologii w Poznaniu
2010  13 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2010
2010  Wystawa Katedry Działań Przestrzennych UAP "preMedytacje" "Gesty" BWA Bielsko
          Biała
2010  III Międzynarodowy Festiwal Sztuki "Struktury Powiązań" Tkanina Artystyczna
          Transformacje Kraków
2011  preMedytacje - „Pamięć” w Muzeum Historii Katowic
2011  Wystawa Studentów X Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Banachowicza Galeria
          „Pentagon” Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej.
2011  Kolekcja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Galeria Akademicka na Wydziale
          Nauk Społecznych UAM w Poznaniu2011
wystawa indywidualna - Galeria Miejska w Mosinie, wernisaż 11.02.2011r.Na wystawę składało się pięć realizacji wykonanych w latach 2009 - 2010. Głównym zamierzeniem kompozycyjnym było dążenie do symetrii całości kompozycji i poszczególnych jej elementów (prac). Na  czterech ścianach galerii znajdowały się prace: "Szklany", "Apatura Ilia”, "Pomnik zgniecionej kartki papieru” oraz "Przejście”.

"Szklany"
 Zwieńczeniem wystawy w sensie dosłownym i w przenośni była centralnie podwieszona realizacja "Anatomia przestrzeni - Sklepienia II”. Każda z wymienionych prac zbudowana była jako forma w  mniejszym lub większym stopniu dążąca do symetrii poprzez realną materię z której została wykreowana jak i iluzję uzyskaną dzięki systemowi luster weneckich i odpowiednim podświetleniu całości.


"Anatomia przestrzeni - Sklepienia II”


"Apatura Ilia”

Każda z wspomnianych realizacji, jako, że powstawała w stosunkowo długim czasie, posiada swoją autonomiczną historię od momentu inspiracji, powstania projektu i wizualizacji oraz makietę poprzez wielomiesięczną pracę nad tkaninami aż do finalnej prezentacji, która w odniesieniu do tkaniny ma szczególne znaczenie.

"Apatura Ilia”


Chociaż poszczególne realizacje wykonany były tradycyjnymi klasycznymi technikami tkackimi  to ich innowacyjność i odrębność polega na dwóch aspektach. Po pierwsze, szczególnie rozbudowanym i specyficznym procesie projektowym opartym na wykonaniu dużej ilości fotografii, wyboru z pośród nich najbardziej inspirujących oraz złożenie kilku lub kilkunastu z nich na jedną powierzchnię pracy. Dzięki technikom komputerowym zdjęcia były montowane i przekształcane a przewidywalny efekt uzyskiwany  w wizualizacjach (obrazach wykonanych w programie do obróbki zdjęć). Po wtóre, na wykonaniu celowych „błędów” technicznych dla uzyskania konkretnych efektów np. celowe „ściąganie" krawędzi tkaniny, fałdowanie powierzchni w konkretnych fragmentach prac oraz samoistne nierównomierne "ściąganie" brzegów tkaniny. Specyficzny był też rodzaj  i różnorodność zastosowanych materiałów, np. nici brokatowych w pracy "Szklany” czy zdegradowanego, zniszczonego lnu w „Pomniku zgniecionej kartki papieru”. Inspiracje i szczególne zabiegi stosowane w moich realizacjach są opisane przy prezentacji poszczególnych tkanin.


"Przejście”


„Pomnik zgniecionej kartki papieru”

„Pomnik zgniecionej kartki papieru” fragment


2010
13 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 20102009  
wystawa indywidualna - Galeria "Rogatka" Radom - tkanina artystyczna, instalacja2009  
"A arcydzieło jest w Muzeum" wystawa II Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP Poznań -
           Muzeum Narodowe w Poznaniu
2004  
wystawa indywidualna - ASP Poznań" - Anatomia Przestrzeni"- tkanina artystyczna, instalacja

 

2002  
wystawa indywidualna - "Galeria Polony" Poznań - tkanina artystyczna2002  
wystawa indywidualna -"Galeria 99" Śrem - tkanina artystyczna